math-enrichment

לימודי המשך אקדמיים

הצלחה אקדמית

לבוגרי התוכנית, המעוניינים בהמשך לימודים אקדמיים, מוצעים מספר מסלולי לימוד.
אנו פועלים בשיתוף פעולה מלא עם שני מוקדים אקדמיים ולכן ממליצים עליהם ביתר שאת - נציין שבזכות כמות הבוגרים הגדולה מאוד בתוכניתינו, הרי ששני המוקדים עליהם אנו ממליצים, יצרו כיתות מותאמות לצרכי תלמידינו . הם אינם לומדים את הקורסים עם סטודנטים רגילים אלא בכיתות ייעודיות בשעות אחה"צ המותאמות לבוגרינו כדי שלא יפסידו את הלימודים בבית הספר, מיטב המרצים מוקצים דווקא לבוגרינו וכמו כן מלווה אותם רכזת אישית לכל אורך הדרך.
לקריאה על כנס בוגרים האחרון לחץ כאן

מוקד אקדמי - אוניברסיטת בר אילן:

המלווה האישית הינה הגברת מלי בכר: דוא"ל malka.bachar@biu.ac.il טלפון הטלפון: 03-5318407
המסלולים המוצעים באוניברסיטת בר אילן לבוגרינו ומותאמים כך שיוכלו לדחות גיוסם ולסיים את התואר לפני הגיוס, הינם:

מוקד אקדמי אוניברסיטת חיפה:

להלן לינק לקריאה מורחבת:

אנו ממליצים בחום לכל מסיימי הבגרות בסוף י, להתחיל לימודים אקדמיים ולנצל היטב את הזמן שהתפנה להמשך התפתחותם האישית. רוב בוגרינו אכן בוחרים במסלול זה ומרוצים מאוד.