calendar
career_main_page

דרושים

דרושים מורים מעולים למתמטיקה

תיאור התפקיד:
• הוראת מתמטיקה בתוכנית להעשרה לתלמידי שכבות ו'-ז' או בתוכנית האצה לבגרות ברמת 5 יח"ל בכיתות ח'-י'.
• עבודה בשעות אחה"צ
• הוראה מהנה במיוחד!
• ההוראה הינה פעם בשבוע אחה"צ לשלוש שעות.
• נדרשת מהמורה הכנה מוקדמת לפני כל שיעור

הדרישות להוראה בתוכנית העשרה
זיקה והבנה מתמטית עמוקה וכריזמה אישית!

הדרישות להוראה בתוכנית האצה לבגרות
ניסיון בהגשה לבגרות, תואר במדעים מדויקים(עדיפות למתמטיקה), הבנה מתמטית עמוקה, כריזמה אישית!