calendar
career_main_page

דרושים

דרוש/ה מורה למתמטיקה

תיאור התפקיד:
• הוראת מתמטיקה בתוכנית להעשרה לתלמידי שכבות ו'-ז'. או בתוכנית האצה לבגרות ברמת 5 יח"ל בכיתות ח'-י'.
• עבודה בשעות אחה"צ.
• הוראה מהנה במיוחד!
• כל קבוצה לומדת פעם בשבוע אחה"צ לשלוש שעות.
• נדרשת מהמורה הכנה מוקדמת לפני כל שיעור.

להעשרה
דרישות מוקדמות:
זיקה והבנה מתמטית עמוקה וכריזמה אישית!

לתלת
דרישות מוקדמות:
ניסיון בהגשה לבגרות, תואר במדעים מדויקים(עדיפות למתמטיקה), הבנה מתמטית עמוקה, כריזמה אישית!