אמצעי תשלום העומדים לרשותכם

אמצעי התשלום העומדים לרשותכם: כרטיסי אשראי, המחאות או מזומן.