תקנון התכנית לנוער מוכשר במתמטיקה

תקנון התוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה


בחינות הקבלה והרישום למתקבלים:

 • תלמידים שלומדים בתוכנית ההעשרה המתמטית שלנו בכיתה ו', לא נדרשים להיבחן בשנית כדי להמשיך לתוכנית ההעשרה בכיתה ז'.
  יחד עם זאת, גם תלמידים שלומדים אצלנו העשרה, צריכים לעבור את אותה בחינת קבלה כמו כולם על מנת להתקבל לתוכנית התלת שנתית (כיתות ח'-י'). אולם, ינתן יתרון לתלמידי העשרה בקבלה לתוכנית התלת-שנתית.
 • בכל אזור לימוד מתקיימות עד שתי בחינות. תלמיד שלא יוכל להגיע למועד הראשון, יוזמן למועד השני. במידה ולא יוכל להגיע גם למועד השני, יבחן באוניברסיטת בר אילן ומקומו באזור הלימוד המבוקש על ידו, יהיה על בסיס מקום פנוי.
 • כל תלמיד יכול להיבחן פעם אחת בלבד.
 • ביטול הרישום לבחינה לאחר תשלום: תלמיד ששילם עבור הבחינה באתר, אך מעוניין לבטל את הרישום לבחינה, יקבל החזר בגובה 95% מדמי בחינת הקבלה - דהיינו 95 ש"ח - בהתאם להוראת החוק.(ניתן להודיע על ביטול הרישום עד ל 31.8.18, בצרוף קבלה /מס' קבלה בלבד!)
 • תלמיד שיתקבל לתוכנית יוכל להירשם ע"פ הנחיות הרישום של אזור הלימוד אותו בחר, מדיניות התשלומים והחזרי התשלום יונהגו לפי אותו אזור לימוד. באם לא ירשם לפי לוח הזמנים שפרסם אזור הלימוד שלו, רישומו יהיה על בסיס מקום פנוי.
 • תשובות תשלחנה בנוסח התקבל/לא התקבל בלבד. בשום מקרה לא ינתן ציון מספרי. 
  התשובות תשלחנה בדוא"ל עד סוף חודש יוני לכל המאוחר. (נבחנים שיבחנו לאחר חודש יוני יקבלו תוצאות כחודש לאחר הבחינה) במידה ולא קיבלתם תוצאות בהתאם למדיניות זו, פנו אלינו מיידית. לא נוכל להבטיח מקום בקבוצות הלימוד אם פנייתכם באשר לקבלת התוצאות תהיה מאוחרת.
 • במידה ותלמיד זכאי להתאמות בבחינה – באחריות ההורים ליידע את משרדי התוכנית עד שבוע לפני מועד הבחינה, לאחר מכן איננו מתחייבים על מתן ההתאמה. במקרה של צורך במשגיח נוסף, הורי התלמיד יישאו בתוספת עלות הבחינה.

 

נבחן צעיר- 

 • נבחן צעיר- תלמידים הלומדים בתוכנית ובשנה בה יגשו לבגרות ילמדו בבית ספרם בכתה ט ומטה, יוכלו לגשת להיבחן בבחינות הבגרות במתמטיקה בתנאי שמחזיקים תעודת מחונן/מצטיין של מכון סאלד/קרני - לחצו כאן לעיון בחוזרי מנכ"ל בעניין זה.

 

שיבוץ ומעברים בין מוקדי לימוד ובין קבוצות:

 • אופן הרישום והתשלום משתנה בין האזורים השונים ונשלח למתקבלים לתוכנית מטעם האחראי באותו אזור. המידע אודות אופן הרישום והתשלום באזורים המנוהלים ע"י המרכז הישראלי מפורט באתר זה. 
 • בכל שנה ימי הלימוד נקבעים מחדש ואין אנו מתחייבים כי ימי הלימוד יהיו זהים לימי הלימוד בשנה החולפת. כמו כן, איננו מבטיחים כי השיבוץ יישאר גם במידה וימי הלימוד יהיו זהים.
 • אנו משתדלים להתחשב בבקשות מעבר בין קבוצות הלימוד בתקופת הרישום, אולם לא תמיד נוכל להיענות לכל הבקשות שכן הדבר תלוי במקום פנוי בקבוצה המבוקשת.
 • בעת מעבר בין קבוצות לימוד בין אזורי הלימוד השונים, יש לקחת בחשבון כי חיובי התשלום וההחזרים הינם לפי הנהוג באותם אזורים.
 • מעבר מתוכנית העשרה לתוכנית התלת שנתית - הלימוד בתוכנית העשרה אינו "כרטיס כניסה" לתוכנית התלת שנתית, השונה באופייה לחלוטין מתוכנית העשרה, לכן דרושה בחינת קבלה.
 • מעבר מהעשרה בכיתה ו' לכיתה ז' - פרטי הרישום והתשלום יישלחו לכל תלמידי שכבה ו' לקראת לימודים בשכבה ז' בשנה הבאה, על התלמידים יהא לבצע רישום מחדש וכן שיבוץ.

 

השלמת שיעור

במידה ותלמיד נעדר משיעור מסיבה כל שהיא במהלך שנת הלימודים, אין אנו מאשרים כניסה לקבוצות לימוד אחרות לצורך השלמות.

 • בתוכנית העשרה - רוב שיעורי העשרה הינם שיעורים העוסקים בנושא אחד וממוצה באותו השיעור, כך שאינו מהווה בסיס לשיעור הבא אחריו. בנוסף, לאורך שנת הלימודים, המורה בוחר את סדר הנושאים הנלמדים בהתאם לאופי הקבוצה, ולפיכך סדר השיעורים שונה בין קבוצות הלימוד השונות ושיעור הנלמד בכיתה המקבילה הוא אינו אותו שיעור שהתלמיד הפסיד. כמו כן, קיימת חשיבות רבה לדינמיקה הקבוצתית הנוצרת במהלך השנה, כל שינוי בהרכב הקבוצה יכול להשפיע על התלמידים ועל האווירה בכיתה. בכל מקרה, ניתן לברר עם מורה הקבוצה את הנושא הנלמד לפני/אחרי השיעור על מנת שהילד יוכל להכירו. 
 • בתוכנית "האצה" לבגרות התלת שנתית - קצב ההתקדמות בין הקבוצות שונה, וכן כניסה חד פעמית של תלמיד אשר לא שייך לקבוצה מפריע לעיתים למהלך השיעור בשל שיטות הוראה שונות.

אפשרויות בגין הפסקת לימודי תלמיד:

 • בעיות משמעת - הלימודים בתכניות לנוער מוכשר במתמטיקה הינם לימודי רשות ולא חובה. אל כיתות הלימוד מגיעים תלמידים אשר מעבר להיותם בעלי יכולת לימודית גבוהה הינם בעלי הרצון להעמיק את ידיעותיהם. לפיכך, לא נוכל לשאת כל בעיות משמעת בקרב תלמידי התוכנית. תלמידים בעלי בעיות משמעת מוזהרים תחילה ומורחקים מהתוכנית באם הבעיות נשנות.
 • אי הצלחה לימודית בתוכנית "האצה" לבגרות התלת שנתית – כל התלמידים המתקבלים לתוכניתנו הינם מוכשרים במיוחד במתמטיקה, אולם לא לכל התלמידים מתאים קצב ואופי הלימוד. לא כל התלמידים מצליחים לרכוש את מיומנויות הלימוד הנדרשות ומנהלים זמנם באופן המאפשר להם להצליח בתוכנית. בסיום כל שנה, מנהל הצוות הפדגוגי דיון על כל תלמיד ותלמיד, ומקבל החלטה באשר להמשך לימודיו בשנה הבאה. במעבר משנה לשנה במסלול לימודים זה אין ציון מינימלי למעבר. כפי שרשמנו המעבר נשקל בישיבה פדגוגית של הרכז עם המורה ונלקחים בחשבון ציוני התלמיד, רצינות, מידת השקעה והתמדה כפי שבאו לידי ביטוי בשיעורים ובהכנת שיעורי הבית. תלמיד חלש אשר הצליח להשיג בבחינת הסיום ציון גבוה, יידרש לרוב להגיע למועד בחינה נוסף ע"מ להוכיח רצף הצלחות.

 

לחזרה לדף הרישום לבחינות הקבלה לחץ כאן.

לחזרה לטופס הרישום לבחינות הקבלהלחץ כאן.