תקנון לנרשמים

תקנון לנרשמים לבחינות הקבלה


בחינות הקבלה והרישום למתקבלים:

 • תלמידים שלומדים בתכנית ההעשרה המתמטית שלנו בכיתה ו', לא נדרשים להיבחן בשנית כדי להמשיך בתכנית ההעשרה בכיתה ז'.
  לעומת זאת, גם תלמידים שלומדים אצלנו העשרה, צריכים לעבור את אותה בחינת קבלה כמו כולם כדי להתקבל לתכנית התלת שנתית (כיתות ח'-י'). אולם, ינתן יתרון לתלמידי העשרה בקבלה לתכנית התלת-שנתית.
 • בכל אזור לימוד מתקיימות עד שתי בחינות. תלמיד שלא יוכל להגיע למועד הראשון, יוזמן למועד השני. במידה ולא יוכל להגיע גם למועד השני, יבחן באוניברסיטת בר אילן ומקומו באזור הלימוד, המבוקש על ידו, יהיה על בסיס מקום פנוי.
 • כל תלמיד יכול להיבחן פעם אחת בלבד.
 • ביטול הרישום לבחינה לאחר תשלום: תלמיד ששילם עבור הבחינה באתר, אך מעוניין לבטל את הרישום , יקבל החזר בגובה 95% מדמי בחינת הקבלה - הם 95 ש"ח - בהתאם להוראת החוק.(ניתן להודיע על ביטול הרישום עד ל31/8/17, בצרוף קבלה /מס' קבלה בלבד!)
 • תלמיד שיתקבל לתכנית יוכל להירשם ע"פ הנחיות הרישום של אזור הלימוד אותו בחר, מדיניות התשלומים והחזרי התשלום יונהגו לפי אותו אזור לימוד. באם לא ירשם לפי לוח הזמנים שפרסם אזור הלימוד שלו, רישומו יהיה על בסיס מקום פנוי.
 • תשובות תשלחנה בנוסח התקבל/לא התקבל בלבד. בשום מקרה לא ינתן ציון מספרי. 
  התשובות ישלחו בדוא"ל עד סוף חודש יוני לכל המאוחר. (נבחנים שיבחנו לאחר חודש יוני יקבלו תוצאות כחודש לאחר הבחינה) במידה ולא קיבלתם תוצאות בהתאם למדיניות זו, פנו אלינו מיידית. לא נוכל להבטיח מקום בקבוצות הלימוד אם פנייתכם באשר לקבלת התוצאות תהיה מאוחרת.
 • במידה ותלמיד זכאי להתאמות בבחינה – באחריות ההורים ליידע את משרדי התכנית עד שבוע לפני מועד הבחינה, לאחר מכן איננו מתחייבים על מתן ההתאמה. במידה של צורך במשגיח נוסף, הורי התלמיד יישאו בתוספת עלות הבחינה.
 • דפי קשר-בתחילת השנה כל תלמיד יקבל את דף הקשר של קבוצתו הכולל את הפרטים הבאים: שם התלמיד + משפחה, עיר מגורים, בי"ס, טלפון בבית, טלפון נייד של התלמיד ודוא"ל של התלמיד. באישורך את התקנון, הינך מאשר כי פרטים אלו ישלחו לכל תלמידי קבוצת הלימוד בה ילדך ילמד. אם ברצונך שפרטי ילדך יוסרו מדף הקשר (וכתוצאה מכך גם אתם לא תקבלו דף קשר), חובתך להודיענו בכתב עד לתחילת הלימודים בכל תחילת שנת לימודים.

תלמיד צעיר:

 • תלמיד צעיר – תלמיד הלומד בתכנית בשכבת גיל הגבוהה מגילו (לדוגמה: תלמיד הלומד בשכבת ח' ובבית ספרו לומד בשכבה ז' או שכבה נמוכה מכך), יוכל להיבחן בבחינת הבגרות רק אם יאובחן על ידי מכון סאלד/מכון קרני כמצטיין/מחונן.
 • התלמיד יידרש להגיש בקשה להיבחן בבגרות מועדת חריגים ולא יהיה זכאי לציון שנתי בבואו להיבחן בבחינת הבגרות (ציון מגן). לחצו כאן לעיון בחוזרי מנכ"ל בעניין זה.

 

שיבוץ ומעברים בין מוקדי לימוד ובין קבוצות:

 • בכל שנה ימי הלימוד נקבעים מחדש ואין אנו מתחייבים כי ימי הלימוד יהיו זהים לימי הלימוד בשנה החולפת.
 • במוקדי לימוד בהם יש מספר קבוצות לימוד מקבילות, שיבוץ קבוצות הלימוד יעשה ע"פ שם ביה"ס אשר תעדכנו בטופס עידכון הפרטים שישלח לכם עם קבלתכם לתכנית. יחד עם זאת, איננו יכולים להתחייב כי כל התלמידים מאותו בי"ס ישובצו באותה קבוצה.
 • אנו משתדלים להתחשב בבקשות מעבר בין קבוצות הלימוד בעת הרישום, אולם לא תמיד נוכל להיענות לכל הבקשות שכן הדבר תלוי במקום פנוי בקבוצה המבוקשת.
 • בעת מעבר בין קבוצות לימוד בין אזורי הלימוד שונים, יש לשים לב כי חיובי התשלום וההחזרים הינם לפי הנהוג באותם אזורים.
 • מעבר בין תכנית העשרה לתכנית התלת שנתית - הלימוד בתכנית העשרה אינו "כרטיס כניסה" לתכנית התלת שנתית, השונה באופייה לחלוטין מתכנית העשרה, לכן דרושה בחינת קבלה.
 • לשם המעבר בין העשרה בכיתה ו' לכיתה ז', אנו דורשים רק בקשת שיריון מצד התלמידים, ללא בחינה, והרישום הסופי בפועל מתבצע ע"י הסדרת התשלום.

 

אפשרויות בגין הפסקת לימודי תלמיד:

 • בעיות משמעת - הלימודים בתכניות לנוער מוכשר במתמטיקה הינם לימודי רשות ולא חובה. אל כיתות הלימוד מגיעים תלמידים אשר מעבר להיותם בעלי יכולת לימודית גבוהה הינם בעלי הרצון להעמיק את ידיעותיהם. לפיכך, לא נוכל לשאת כל בעיות משמעת בקרב תלמידי התכנית. תלמידים בעלי בעיות משמעת מוזהרים תחילה ומורחקים מהתכנית באם הבעיות נשנות.
 • אי הצלחה לימודית – כל התלמידים המתקבלים לתכניתנו הינם מוכשרים במיוחד במתמטיקה, אולם לא לכל התלמידים מתאים קצב ואופי הלימוד. לא כל התלמידים מצליחים לרכוש את מיומנויות הלימוד הנדרשות ומנהלים זמנם באופן המאפשר להם להצליח בתכנית. בסיום כל שנה, מנהל הצוות הפדגוגי דיון על כל תלמיד ותלמיד, ומקבל החלטה באשר להמשך לימודיו בשנה הבאה. (עניין זה אמור בנוגע למסלול התלת שנתי המכין את התלמידים לבגרות).

 

לחזרה לדף הרישום לבחינות הקבלה לחץ כאן.

לחזרה לטופס הרישום לבחינות הקבלהלחץ כאן.