בחינות קבלה

רישום לבחינות הקבלה לקראת תשע"ט

 

הרישום לשנה"ל תשע"ט יחל מאמצע חודש ינואר.

לא ניתן להצטרף ללימודים בשנה"ל תשע"ח.