תכנית העשרה מתמטית

''

תכנית ההעשרה המתמטית, כמשתמע משמה, מטרתה היא העשרת התלמידים מבחינה מתמטית. במהלכה נחשפים התלמידים אל תכנים אשר אינם נכללים בתכנית הלימודים הרגילה ואשר באמצעותם זוכים התלמידים, לא רק בשיטות ופיתוח דרכי חשיבה, כי אם גם בהרגלי למידה נכונים ולמידה חווייתית. במהלך תכנית ההעשרה רוכשים התלמידים כלים לפיתוח החשיבה המתמטית בנושאים הבאים: פתרון בעיות, יסודות הקומבינטוריקה, תורת המספרים האלמנטרית, חשיבה גיאומטרית, הצגת בעיות מפורסמות במתמטיקה, יסודות תורת הקבוצות, כללים אלמנטריים בלוגיקה מתמטית, דוגמאות מובחרות של סדרות, יסודות ויישומים מתורת המשחקים, ועוד.

אוכלוסיית יעד לבחינת הקבלה:

בחינות הקבלה מתקיימות בחודשים מרץ-מאי ומיועדות לתלמידי כיתות ה′ מוכשרים במתמטיקה, לקראת לימודים בשכבות ו'-ז' שנה לאחר מכן.

מסגרת הלימודים: 

  • 30 מפגשים לאורך שנה"ל המתקיימים פעם בשבוע בשעות אחר-הצהריים.
  • משך כל מפגש הינו שעתיים אקדמיות (90 דקות).
  • הלמידה בכל אחת מן השנים עומדת בפני עצמה ואינה תלויה בשנה האחרת.
לפרטים נוספים