לימודי המשך אקדמיים

''

 

לבוגרי התכנית, המעוניינים בהמשך לימודים אקדמיים, מוצעים שני מסלולי לימוד:
א.מסלול צבירת קורסים - למידת קורסי שנה א′ של המחלקה למתמטיקה באוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת חיפה ובשלוחות של אוניברסיטת בר-אילן במהלך שנות הלמודים של כתות יא′ – יב′. סיום שנת לימודים אקדמית ראשונה במתמטיקה, מקנה לתלמיד יתרון גם בלימודים אחרים במדעים או בכל תחום אחר הדורש רקע מתמטי. קורסי שנה א′ הם: "חשבון אינפיניטסימלי", "אלגברה לינארית" ו"מתמטיקה בדידה".
6 ש"ש ראשונות בכל אחת משנים אלו ניתנות לתלמידנו בהנחה של 50% משכר הלימוד באוניברסיטת בר אילן בלבד. כמו-כן, בשנת תשס"ט נפתח מוקד בחיפה בשיתוף אוניברסיטת חיפה,המציעה לימודי המשך אקדמיים לבוגרי התכנית.
ב.מסלול מואץ לקבלת תואר ראשון ( במתמטיקה עיונית, מתמטיקה לטכנולוגיות עיליות או מתמטיקה-פיסיקה כמקצוע דו ראשי)  שנה אחרי התיכון - המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה בשיתוף המחלקה למתמטיקה באוניברסיטת בר-אילן קיבל אישור מיוחד מהצבא למסלול בו בוגרי התכנית ילמדו במשך כיתות יא′ ו-יב′ מחצית מהדרישות לתואר ראשון ויקבלו דחית שרות של שנה מהצבא על מנת לסיים את התואר בשנה שאחרי יב′. נבנתה עבור בוגרי התכנית מערכת מיוחדת המותאמת לתלמידים אלו המשלבת לימודים במסגרת זו עם לימודי התיכון.

למידע על התכנית האקדמית במתמטיקה מואץ או צבירת קורסים- לחץ כאן

למידע על התכנית האקדמית במתמטיקה -פיזיקה דו ראשי- לחץ כאן

כיום, רובם המוחלט של בוגרי התכנית, הממשיכים ללימודים אקדמיים מיד בסיום התכנית התלת שנתית, בוחרים במסלול המואץ לקבלת תואר ראשון על אפשרויותיו השונות.

בשני המסלולים המחלקה למתמטיקה באה לקראת תלמידים אלו ביחס אישי ובקביעת לוח זמנים של הקורסים.

לימודי המשך באוניברסיטת חיפה

תוכנית אתגר הינה תוכנית לימודים ייחודית לתלמידי תיכון מצטיינים הלומדים לתואר ראשון בחוג למדעי המחשב (B.Sc.) מהמחצית השנייה של כיתה י' ועד לכיתה י"ג (כולל דחיית שירות בשנה אחת).

תנאי הקבלה לתוכנית:

1. המלצת מנהל בית הספר.

2. השתתפות בקורס "מבוא למדעי המחשב" וסיומו בהצלחה.

3. ראיון קבלה לתוכנית. מטרת הראיון לבחון את מידת התאמתם של התלמידים להמשך לימודים אקדמאיים.

 הקורסים בתוכנית "אתגר" מועברים בכיתות לימוד ייחודיות וסגורות, המורכבות מתלמידי תיכון מצטיינים בלבד.

תלמידי נוער מוכשר במתמטיקה יכולים להצטרף לתוכנית כשאר התלמידים במחצית כיתה י', או בסוף כיתה י' ולהשלים את הקורס מבוא למדעי המחשב בהמשך.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות התוכנית, לטלי :04-8288446

etgar@cs.haifa.ac.il

לימודי המשך במכללת נתניה

תוכנית פרחי הייטק הינה תוכנית לימודים ייחודית של המכללה האקדמית נתניה לקראת התואר בוגר . B.Sc

למדעים במדעי המחשב מכיתה י' ועד לכיתה י"ג (כולל דחיית שירות בשנה אחת).

 

בסמסטרים א' וב', הלימודים יתקיימו במכללה בשעות אחר הצהרים, במשך שלושה ימים

בשבוע. ימי הלימוד יהיו שני, שלישי ורביעי. בסמסטר קיץ הלימודים יתקיימו בשעות הבוקר והערב. משתתפי

התוכנית ישלימו 76 שעות לימוד סמסטריאליות, במהלך השנתיים הראשונות ללימודיהם )כיתות י"א י"ב( . -

ויהיו זכאים, על פי נהלי הצבא, לדחיית השרות בשנה לצורך השלמת התואר הראשון. מעמדו של התלמיד

במהלך הלימודים, עד הצגת הזכאות לתעודת בגרות, יהיה שומע חופשי עם זכות בחינה. לאחר קבלת הזכאות

לבגרות, מעמד התלמיד ישודרג לסטודנט מן המניין. הקורסים הנלמדים בתכנית יחשבו כקרדיט אקדמי,

והענקת התואר מותנית בהצגת זכאות לבגרות מלאה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' אביגיל עמיתי מרכזת מנהלית בית הספר למדעי המחשב והמתמטיקה.

טל' - 09-8607714     דוא"ל : avigailam@netanya.ac.il

להרשמה ניתן לפנות למר אריק פריש היועץ האקדמי בטלפון - 09-8607813    דוא"ל - arikf@netanya.ac.ul

ניתן לקרוא מידע נוסף בקישור הבא.