acceptance

רישום לבחינת קבלה

הרישום לבחינות הקבלה לשנה"ל תשע"ט נסגרו.

בחינות הקבלה לקראת שנה"ל תש"פ מתקיימות בחודשים מרץ-מאי, הרישום ייפתח לקראת חודש פברואר